De arbodienstverlener die werkt aan herstel en herstel laat werken

Resultaat: Verzuim ruim 1% onder het landelijk gemiddelde.

Column

> Passie gericht op actie en niet op procedures en processen Er moet bezuinigd worden op overheidsuitgaven. De overheid geeft jaarlijkse ruim 35 miljard uit aan uitkeringen, daarvan gaat een kleine 15 miljard naar uitkeringen aan arbeidsongeschikte werknemers.
>> lees verder> De status van een deskundigen oordeel Wij weten het allemaal: als een werknemer verzuimt als gevolg van ziekte of gebrek moeten werkgever en werknemer er voor zorgen dat dit verzuim zo kort mogelijk duurt en wordt er krachtens de wet van
>> Lees verder